Over ons

Missie

Het Perspectieffonds heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociale redzaamheid, het welzijn en welbevinden van (jong)volwassenen, kinderen en gezinnen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met LVB die niet of beperkt redzaam zijn hebben vaak psychosociale problemen en moeten relatief vaak rondkomen van een minimuminkomen. Onze bijdragen dienen als een aanvulling op voorzieningen vanuit de overheid en bedoeld om een extra steuntje in de rug te geven op momenten dat het nodig is.

Visie

“Mensen met LVB hebben voortdurend of op belangrijke momenten (zoals tijdens een onverwachte (crisis)situatie of tijdens de overgang naar een nieuwe situatie) enige vorm van hulp en ondersteuning nodig. Mensen met LVB die niet of beperkt zelfredzaam zijn hebben relatief vaak een inkomen dat rond de armoedegrens ligt. Hierdoor kunnen zij financiële tegenvallers niet opvangen.
Als stichting vinden wij dat kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen met LVB zo volwaardig mogelijk mee moeten kunnen doen in de samenleving. Financiële beperkingen zouden daarom ook geen belemmering moeten zijn om als een volwaardig mens mee te kunnen doen in de samenleving. Ieder mens is uniek en bij ons staan aandacht voor diversiteit, wederzijds vertrouwen en een respectvolle bejegening dan ook hoog in het vaandel. Wij bieden deze ondersteuning dan ook graag aan in de vorm van een bijdrage die op dat moment aansluit bij wat de (jong)volwassene, de kinderen en/of het gezin nodig heeft/hebben.”

Bestuur

De huidige bestuursleden zijn benoemd per september 2021. Ze hebben een zittingstermijn van 5 jaar. De bestuursfuncties van het fonds zijn onbezoldigd.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Amee van der Hulst
Penningmeester: Monique van der Klei
Secretaris: Frans Arntz

Werkgroep aanvragen

De werkgroep die de aanvragen “voor wat extra perspectief” beoordeelt bestaat uit:
Burcu Erginbas; Maatschappelijk werkster
Frans Arntz; Secretaris Perspectieffonds