Doe een aanvraag

Het Perspectieffonds ondersteunt (jong)volwassenen, kinderen en gezinnen met LVB met ontbrekende of geringe financiële draagkracht die actieve hulpverlening ontvangen in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Onze bijdragen worden uitsluitend aangeboden in de vorm van een financiële bijdrage. De uitbetaling van de toegekende vergoeding wordt in overleg met de hulpverlener van de cliënt geregeld.

Aanvraagformulier

Criteria verstrekking

 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een hulpverlener samen met de cliënt;
 • Aanvragen kunnen enkel schriftelijk, per email of via de site worden ingediend;
 • Wij kunnen enkel ondersteunen met een bijdrage als deze aanvullend is op voorzieningen van de (semi-) overheid;
 • Er kunnen één of meerdere bijdragen worden aangevraagd met een maximale totale gezamenlijke waarde van:
  • € 400,- (vierhonderd euro) per drie jaar voor een (jong)volwassene;
  • € 800,- (achthonderd euro) per drie jaar voor een gezin;
 • Aanvragen voor hogere bedragen dan de hierboven genoemde maximale waarde mogen worden ingediend. De kans dat deze aanvragen worden toegekend is echter zeer klein en geldt alleen in uitzonderlijke gevallen. Bij twijfel kan altijd contact met ons worden opgenomen.

Voorbereiding/motivatie aanvraag

In de aanvraag moeten de volgende zaken worden toegelicht:

 • (Uitgebreide) toelichting waarom andere voorzieningen niet volstaan;
 • (Uitgebreide) toelichting van wat de toegevoegde waarde van de bijdrage zal zijn de persoon/het gezin;
 • Een zo volledig mogelijke beschrijving van de situatie binnen het huishouden;

Procedure (na de aanvraag)

Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt de aanvrager zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging . Wij streven ernaar om binnen een termijn van acht tot twaalf weken na ontvangst van de aanvraag te beoordelen en de beslissing op de aanvraag mede te delen aan de aanvrager. Als het niet lukt om de aanvraag binnen bovenstaande termijn af te handelen, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld voor het verstrijken van de termijn. Hierbij wordt beknopt uitleg gegeven waarom de aanvraag niet binnen de streeftermijn wordt afgehandeld en wat de verwachte termijn is waarbinnen een beslissing wordt genomen. Na besluit op een aanvraag voor een bijdrage wordt de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij een afwijzing wordt beknopt toelichting gegeven waarom de aanvraag is afgewezen (bijvoorbeeld omdat de aanvraag niet voldoet aan de criteria of omdat er geen budget meer beschikbaar is). Bij een toekenning wordt beknopt toelichting gegeven op welke wijze en wanneer de verstrekking plaatsvindt.